Distrofia Muscular. Perdendo as Forzas

A distrofia muscular de Duchenne é unha enfermidade xenética que causa debilidade e dexeneración progresiva dos músculos esqueléticos usados durante o movemento voluntario.

Está  causada por un xen defectuoso para a distrofina, unha proteína nos músculos. Moitos  casos de distrofia muscular proceden de mutacións  espontáneas que non se encontran nos xenes de ningún dos pais. É hereditaria.

Pódese heredar de varias maneiras:

          -  Herencia  dominante autosómica

         -   Herencia recesiva autosómica

         -   Herencia recesiva ligada a X

imagen

Algúns dos seus síntomas son:

imagen

Podemos diagnósticala:

             -  Mediante o sangue o os ouriños

            -    Biopsia dos músculos

            -    Prueba xenética

           -     Evaluacións mediante exercicios

Os tratamentos  que podemos destacar son:

           -     Corticoides

          -      Fisioterapia

          -     Evaluación da función respiratoria

Cabe destacar que a medida que vas crecendo perdes moita movilidade corporal ata ter que ir en silla de rodas. Suele afectar sobre todo a varóns.

#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }

Tags: , , ,

 

Vostede debe rexistrarse para facer un comentaio.