Vexetais tranxénicos, os alimentos do futuro

Os vexetais transxénicos consisten en cultivar plantas que conteñen un ou máis xenes incorporados ao seu xenoma que se transmite de xeneración en xeneración.  A planta modifícase inxertándoselle unha bacteria xeralmente no talo, máis tarde as células proliferan como un tumor, a este tumor chámaselle “agalla da coroa”, durante a infección a bacteria transfire
un fragmento do seu plásmido ás células da planta. Este fragmento denomínase ADN-T e termina integrándose nalgún lugar do cromosoma.

Proceso

As ventaxas e inconvenientes dos vexetais tranxénicos:

- Ventaxas:  O emprego da enxeñería xenética no melloramento vexetal é o que se denomina agrobiotecnología. Os seus obxectivos consisten en aumentar a produtividade dos cultivos, o que contribúe a unha agricultura sustentable, que utiliza os recursos respetando o medio ambiente e pensando nas xeracións futuras. Ex:  Uva: variedade sen pebidas. - Café : con mellor sabor, con menos cafeína. - Millo : resistente aos insectos - Soia: resistente aos herbicidas. - Frambuesas: resistentes ao xeadas - Xirasol: con mellor composición de ácidos graxos - Melón: máis duradeiro - Patacas : con mellor capacidade de absorción de aceite. Máis doces. - Tomates : resistentes ás pragas - Trigo: fariña máis apropiada para fabricar pan.

- Inconvenientes: Ameazan a nosa saúde. Deterioran o medio ambiente e a vida silvestre. Producen contaminación xenética. Non solucionan a fame no mundo, agrávano .  Ex: Poden producir alerxias. Conteñen un ADN estraño. Poden conter sustancias tóxicas.

 

Tags: , , ,

 

Vostede debe rexistrarse para facer un comentaio.