Peixes que brillan

Existen uns peixes denominados glofish que son alterados xenéticamente para que brillen. A súa modificación lévanse a cabo con beneficios económicos aínda que nun principio era para detectar a contaminación ambiental.Son uns peixes cebra e están modificados cunha proteína procedente das medusas que fai que brillen coa luz branca ou a ultravioleta.

imagen

En algúns países como Canadá ou os que comprenden a Unión Europea teñen prohibida a súa venta. Parte da comunidade científica oponse a súa comercialización. As modificacións xenéticas dos peixes son máis fáciles que as dos mameros xa que os peixes poñen ovos así que o desarrollo dos embrións non se produce na nai, se non no fondo do mar, polo que se poden recoller con facilidade. Ademáis os peixes teñen uns óvulos enormes polo que é fácil inyectarlle os xens. A microinyección foi o método analítico máis utilizado.


Tags:

 

Vostede debe rexistrarse para facer un comentaio.