Recuperación de especies en perigo de extinción

Para conservar as especies en perigo de extinción, a mellor estratexia de conservación da biodiversidade é a preservación do medio natural.

En relación co anterior, existe abundante debate sobre a posible aplicación da clonación á conservación de especies en perigo de extinción. Se formulou o seu posible uso para «rescatar» ou «resucitar» especies xa extinguidas como o tigre de Tasmania, o mamut, ou o bucardo.

Nos primeiros casos, a formulación é, mesmo dende o punto de vista conceptual, moi arriscado porque propón utilizar ADN conservado en museos ou en mostras conxeladas para rexenerar estas especies seguindo o estilo de «Parque Xurásico». Esta posible solución é tecnicamente moi difícil, dado o mal estado de conservación do ADN e a necesidade de restaurar ese ADN para que sexa funcional.

imagen

imagen

 

No caso do bucardo, existen céluas conxeladas, o que fai factible, dende o punto de vista técnico, a posibilidade de obter clons empregando óvulos e non drizas dunha especie de cabra emparentada xeneticamente. Pero neste caso, existen células conservadas só dunha hembra (a última sobreviviente) e, polo tanto, o futuro que se propon é o dun rabaño de animais idénticos dun só sexo. Polo tanto, se ben tecnicamente sería posible lograr algúns clones e «rexenerar a especie» o valor deste esforzo para a conservación é moi cuestionable.

 

Tags: ,

 

Vostede debe rexistrarse para facer un comentaio.