Bipolaridade

Esta enfermidade tamén é coñecida como transtorno bipolar. Caracterízase por alternarse en fases de depresión e maníacas.

É unha enfermidade causada por un xen que está no cromosoma 11.

imagen

Síntomas:

 • Falar solo
 • Actuar impulsivamente
 • Agresións verbales ou físicas
 • Responder a estímulos externos que outras persoas non poden ver ou escoitar
 • Apretar os dentes.
 • Aumento ou pérdida de peso.
 • Terrores nocturnos
 • Agitación extrema
 • Irritabilidad
 • Ansiedad
 • Para mais síntomas pincha aquí.

Causas: As causas poden ser xenéticas ou biolóxicas. Para mais causas pincha aquí.

Tratamento: É parecido ao tratamento de unha depresión pero en este caso añádese estabilizadores de ánimo e  antipsicóticos, combinado con una psicoterápia. Para máis infformación sobre o tratametno pincha aquí.

Videos e imaxes;

Para mais información e curiosidades sobre a bipolaridade pincha aquí 

 

Esclerosis Lateral amiotrófica

Que é?

 A esclerose lateral amiotrófica, ou ELA, é unha enfermidade do sistema nervioso que ataca ás células nerviosas (neuronas) que están no cerebro e a medula espinal. Estas neuronas transmiten mensaxes desde o cerebro e a medula espiñal cara aos músculos voluntarios, os que vostede pode controlar, como os dos brazos e as pernas.

Problemas que causa

Ao principio, causa problemas musculares leves. Algunhas persoas notan problemas para:

 •  Andar ou correr
 • Escribir
 • Falar

Antes ou despois, a persoa perde a forza e non pode moverse. Cando comezan a fallar os músculos do peito, a respiración dificúltase. O uso dun respirador pode axudar, pero a maioría das persoas con esta enfermidade falece por insuficiencia respiratoria.

A quen afecta?

 A enfermidade adoita atacar entre os 40 e os 60 anos e é máis común entre os homes que entre as mulleres. Non se coñece a causa da enfermidade. Pode ser parte dunha tendencia familiar, pero xeralmente preséntase aleatoriamente. Non existe unha cura. Os medicamentos poden aliviar os síntomas e, algunhas veces, prolongar a supervivencia.

Imaxes

 

imagen

 

 

imagen

Video

 

Párkinson: El por fóra, eu por dentro

 

A enfermidade de Parkinson é un tipo de trastorno do movemento. Ocorre cando as neuronas non producen suficiente cantidade dunha sustancia química importante no cerebro coñecida como dopamina. Algúns casos son xenéticos pero a maioría non parece darse entre membros dunha mesma familia.

Os síntomas comezan lentamente nun lado do corpo. Logo afectan ambos os lados. Algúns son:

imagen

 

 • Tremor nas mans, os brazos, as pernas, a mandíbula e a cara
 • Rixidez nos brazos, as pernas e o tronco
 • Lentitude dos movementos
 • Problemas de equilibrio e coordinación

 

 

 

 

Non existe un exame de diagnóstico para esta enfermidade, aínda que están a investigar con células nai para poder curalo. Os doutores usan o historial do paciente e un exame neurológico para diagnosticalo.

A enfermidade de Parkinson adoita comezar ao redor dos 60 anos, pero pode aparecer antes. É moito máis común entre os homes que entre as mulleres. Non existe unha cura para a enfermidade de Parkinson. Existen diversos medicamentos que ás veces axudan a mellorar enormemente os síntomas.

 

 

imagen

 

 

 

Sen memoria non somos nada

 

alzheimer e a forma mais común da demencia, que e unha enfermidade que impide a unha persoa levar a cabo con normalidade as súas actividades diarias

 

E unha enfermidade que comeza lento, afectando a zonas da memoria  e o pensamento, polo que afecta sobre todo a olvidar as cousas.

 

Algúns dos síntomas poden ser:

 

 •  Cambios na personalidade
 •  Deterioro na capacidade de movemiento ao camiñar
 •  Dificultad epara comunicarse
 •  Baixo nivel de enerxía
 •  Pérdida de memoria
 •  Cambios de estado de ánimo
 •  Problemas de atención e orientación
 •  Incapacidade de resolver operacions aritméticas sencillas

 imagen

 

O primeiro post de “ALBA”

1) Podemos formatear textos

2) Tamén podemos formatear parágrafos

3) Engadir ligazón con cromosomasç

4) Insertar imaxe de

imaxe cromosma

imagen

Imos insertar un video sobre cromosoma

 

O primeiro post de Tomás Garaboa

1) Podemos  FORMATEAR TEXTO: negriñacursiva, tachar ou subliñar palabras ou frases e dar cores distintas ó texto.

2) Tamén podemos FORMATEAR PARÁGRAFOS:

 1. Parágrafo esquerda.

 2. Parágrafo centrado.

 3. Parágrafo dereita.

3) Engadir ligazón“cromosoma”

4) Insertar imaxe dun cromosoma:

 

cromosoma

 

 

5) Imos insertar un vídeo sobre os cromosomas

 

 

O primeiro post de “Paula Tato”

1) Podemos formatear texto, párrafos, cursiva, negrita, cores

2) Tamén podemos formatear parágrafos

esquerda

centro

dereita

3) Engadir ligazón con cromosoma

4) Podemos insertar imaxe de cromosoma

 

imagen

 

Imos insertar un vídeo sobre cromosomas

 

O primeiro post de “FRAN”

 

 

imagen

 Imos inxertar un vídeo spbre cromosomas

xxxx

 

O primeiro post de Nicolás Camino

Imos insertar unha imaxe dun cromosoma

imagen

Imos insertar un video sobre cromosomas

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro post de “David Freire”

 

Cromosoma

IMOS INSERTAR UN VIDEO SOBRE CROMOSOMA